×
Innskudd
Du spiller for tiden med en bonusbalanse. Dette er i henhold med bonus reglene du godtok. Ga tilbake til bonus reglene vare for mer info.

Skatt på online casinoer

Skatt på online casinoer

Det hersker en del forvirring rundt spørsmålet om man må betale skatt på gevinster vunnet på utenlandske casino. Denne forvirringen er spesielt rundt hvilke type spill som man må betale skatt på. Gjelder det for casino spilleautomater? Er det ulike regler for online casino sammenlignet med landfaste casinoer? Er hvem som eier casinoet og spilleautomatene viktig?

Her skal vi se litt nærmere på hva du, som en Norsk spiller hos Digibet, bør tenke over med tanke på skatt og lover.

Hva er skattereglene på spill og spillautomater

Tilfeldige gevinster ved pokerspill, sportsbetting og andre lignende spill og konkurranser er skattefrie hvis gevinsten utgjør 10 000 kr eller mindre. Dersom du har mottatt flere tilfeldige gevinster i løpet av et enkelt inntektsår, skal hver gevinst vurderes hver for seg i henhold til skatteplikten. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere tilfeldige gevinster som til sammen er verdt mer enn kr 10 000 i året. Hvis gevinsten utgjør mer enn kr 10 000 er hele gevinsten skattepliktig. Dette gjelder selv om den tilfeldige gevinsten fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger 10 000 kr. Det gis kun fradrag for kostnader knyttet til gevinster som kan beskattes.

Det er kun tilfeldige gevinster som utløser skatteplikt når de overstiger kr 10 000. Hvor mye tilfeldighet som kreves for å utløse skatteplikten har vært uklart. En gevinst hvor spillerene sin egenskaper, som kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet, er avgjørende, anses ikke å være tilfeldig, og er derfor ikke skattepliktig etter regelen om tilfeldig gevinster.

Dette gjelder gjerne spill eller konkurranser som drives over tid og på et nivå hvor skattyters kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke. Dersom dette er tilfelle, vil gevinsten ikke være skattepliktig etter reglen om tilfeldig inntekt selv om den i det enkelte tilfellet kan bære preg av tilfeldighet. Derimot kan gevinsten være skattepliktig som virksomhetsinntekt, eventuelt arbeidsinntekt eller være skattefri hobbyinntekt. Vurderingen av om en gevinst er tilfeldig eller et resultat av kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet, må gjøres konkret. I vurderingen må det legges vekt på spillets karakter og spillerens ferdigheter og erfaring. Videre beror spørsmålet på om spillet foregår på en måte som gjør at kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet i større grad enn tilfeldigheter er avgjørende for om det oppnås gevinst.

Hvordan trekkes skatt

Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier og lignende anses som skattefrie, hvis gevinsten utgjør kr 10 000 eller mindre, se sktl. § 5-50 første ledd. Skattefritaket gjelder selv om skattyter mottar flere gevinster som hver har en verdi under kr 10 000 i året, men samlet verdi er over kr 10 000 i året. Er gevinsten over kr 10 000, er den skattepliktig i sin helhet, med mindre den er skattefri etter en av bestemmelsene som er nevnt over. Skatteplikten gjelder for eksempel gevinst i utenlandske lotterier, med mindre Kongen har gitt tillatelse til slike spill her i landet, se ovenfor om unntak for visse pengespill og lotterier i andre EØS-land. Hvis gevinstens pålydende overstiger kr 10 000, er hele gevinsten skattepliktig selv om gevinsten skal fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger kr 10 000.

For kapitalinntekt skal det per 1. januar 2019 betales skatt med en skattesats på 27%. Husk at det kun er overskuddet du skal skatte av. Eventuelle kostnader du har hatt for å få gevinsten kan du derfor fradragsføre i skattemeldingen. Har du spilt med en innsats på 1000 kroner for å vinne en gevinst på 15 000 kroner skal du kun betale skatt av overskuddet på 14 000 kroner. gevinst: 15 000 kroner – innsats: 1000 kroner = skattepliktig gevinst: 14 000 kroner Her er det en del gråsoner som skattemyndighetene enda ikke har tatt stilling til. Kan man f.eks. anse innsatsen for alle spinnene som ikke gav gevinst frem til man faktisk vant en stor skattepliktig gevinst som kostnader som man kan fradragsføre, eller er det kun innsatsen på det spinnet som førte til gevinsten som kan fradragsføres? Antakelig er svaret det siste.

Dersom du har vunnet en skattepliktig gevinst er det veldig viktig at du faktisk rapporterer inn inntekten din til skattemyndighetene. Dette gjør du i skattemeldingen (som tidligere het selvangivelsen). Mange spillere kan synes det er fristende å ikke rapportere inn gevinster fra casino, men dersom du unnlater å rapportere inn en skattepliktig casinogevinst og myndighetene oppdager dette, risikerer du både tilleggsskatt og straffeskatt. Du fyller inn skattepliktige casinogevinster i skattemeldingens post for andre inntekter (post 3.1.12). Dersom du har kostnader tilknyttet gevinsten som du kan fradragsføre gjør du dette i skattemeldingens post 3.3.7. Du trenger ikke å rapportere skattefrie gevinster på 10 000 kroner eller lavere i skattemeldingen.

Er det noen straff for å ikke betale denne skatten?

Selv om du ikke skulle være enig i skatt på casino eller skattereglene så lønner det seg alltid å oppgi beløpet du har vunnet i selvangivelsen. Det er verdt å spørre seg om det er nok penger på spill her til å velge frivillig å gjøre deg selv til en skatte-kriminell. Er du riktig uheldig kan du ende opp i en lovlig rettsak med skattemyndighetene, hvor du garanter ender opp med å tape mer penger i saksomkostninger enn hva det opprinnelige skattebeløpet var.

Konklusjon om skatt og spillautomater

Velg nettcasino med forsiktighet! Gevinster fra enkelte spill sider vil komme til å bli beskattet i uoverskuelig framtid ennå. Dette gjelder spesielt for de spillselskaper som er basert utenfor EU. Om du har et håp om å kunne vinne skattefrie premier i framtiden, så anbefaler derfor at du velger å benytte deg av casinoer fra innenfor EU. Heldigvis for deg, så er Digibet et av disse casinoene.

Den teknologiske utviklingen er så stor når det kommer til casinospill, og andre former for pengespill, at monopolet til Norsk Tipping kan gå mot slitten. Norske spillere ønsker å spille hos de beste nettcasinoene de finner, som Digibet, på lik linje med spillere fra andre nasjoner.

Start nå
Opphavsrett 2021– Alle rettigheter reservert. Digibet.com er et merke som eies av NEG Group Limited,et selskap underlagt lovene til De Malta. Spillene på denne nettsiden driftes og opereres av Aspire Global International LTD. Selskapet drives fra Malta med registreringsnummer C42296, og har sin registrerte forretningsadresse på 135, High street, Sliema SLM 1548, Malta. Selskapet er en full-lisensiert tilbyder under maltesisk lovgivning om fjernspill, MGA/CRP/148/2007 utstedt 17. august 2009 (denne lisensen inkluderer selskapets tidligere lisenser, og viser gamle lisensnummer og lisensdatoer) – som styres av Malta Gaming Authority. Kun for Storbritannia, er spillene på denne nettsiden drevet av det maltesisk registrerte foretaket AG Communications Limited, med foretaksnummer C48328 og registrert kontoradresse på 135, High street, Sliema SLM 1549, Malta, lisensiert og regulert av United Kingdom Gambling Commission (lisensnummer 000-039483-R-319409-001 for fjernspill). Nåværende status for tilbyderens lisens finnes på: Gambling Commission.

Copyright 2021 – alle rettigheter forbeholdt. Digibet.com drives av CW Marketing B.V., et selskap registrert på Curaçao med handelsregisternummer 143854 og registrert adresse på Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Curaçao. CW Marketing B.V. er lisensiert og regulert av Curaçao E-Gaming. Curaçao E-Gaming har utstedt en lisens med lisensnummer 1668/JAZ for å drive en tjeneste, som er autorisert og regulert av myndighetene på Curaçao. Det er strengt forbudt for spillere under 18 år å bruke dette nettstedet til pengespill. Det er et lovbrudd for mindreårige å drive med pengespill. Digibet.com 2021 | Pengespill kan være vanedannende. Spill ansvarlig.