Spillet er ikke tilgjengelig
Kos deg med hundrevis av nye spill
Skjønner
Du avslutter
Avskjedige
Relaunch
Laster
Innskudd
Er du sikker?
AVSLUTT SPILLET
×
Innskudd
Du spiller for tiden med en bonusbalanse. Dette er i henhold med bonus reglene du godtok. Ga tilbake til bonus reglene vare for mer info.

Skatter på nettkasinoer i Norge

Skatt på online casinoer

Det hersker en del forvirring rundt spørsmålet om man må betale skatt på gevinster vunnet på utenlandske casino. Denne forvirringen er spesielt rundt hvilke type spill som man må betale skatt på. Gjelder det for casino spilleautomater? Hva er skatten på nettkasinoer i Norge? Er det ulike regler for online casino sammenlignet med landfaste casinoer? Er hvem som eier casinoet og spilleautomatene viktig?

Hva er skatten på nettkasinoer i Norge?

Hva er skatten på nettkasinoer i Norge?

Her skal vi se litt nærmere på hva du, som en Norsk spiller hos Digibet, bør tenke over med tanke på skatt og lover.

Hva er skattereglene på spill og spillautomater

Tilfeldige gevinster ved pokerspill, sportsbetting og andre lignende spill og konkurranser er skattefrie hvis gevinsten utgjør 10 000 kr eller mindre. Dersom du har mottatt flere tilfeldige gevinster i løpet av et enkelt inntektsår, skal hver gevinst vurderes hver for seg i henhold til skatteplikten. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere tilfeldige gevinster som til sammen er verdt mer enn kr 10 000 i året. Hvis gevinsten utgjør mer enn kr 10 000 er hele gevinsten skattepliktig. Dette gjelder selv om den tilfeldige gevinsten fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger 10 000 kr. Det gis kun fradrag for kostnader knyttet til gevinster som kan beskattes. Hva er skatten på nettkasinoer i Norge? Digibet forklarer i detalj hva en spiller kan forvente. Registrer deg i dag og få siste informasjon. Skatter på nettkasinoer i Norge

Det er kun tilfeldige gevinster som utløser skatteplikt når de overstiger kr 10 000. Hvor mye tilfeldighet som kreves for å utløse skatteplikten har vært uklart. En gevinst hvor spillerene sin egenskaper, som kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet, er avgjørende, anses ikke å være tilfeldig, og er derfor ikke skattepliktig etter regelen om tilfeldig gevinster.

Dette gjelder gjerne spill eller konkurranser som drives over tid og på et nivå hvor skattyters kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke. Dersom dette er tilfelle, vil gevinsten ikke være skattepliktig etter reglen om tilfeldig inntekt selv om den i det enkelte tilfellet kan bære preg av tilfeldighet. Derimot kan gevinsten være skattepliktig som virksomhetsinntekt, eventuelt arbeidsinntekt eller være skattefri hobbyinntekt. Vurderingen av om en gevinst er tilfeldig eller et resultat av kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet, må gjøres konkret. I vurderingen må det legges vekt på spillets karakter og spillerens ferdigheter og erfaring. Videre beror spørsmålet på om spillet foregår på en måte som gjør at kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet i større grad enn tilfeldigheter er avgjørende for om det oppnås gevinst.

Hvordan trekkes skatt

Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier og lignende anses som skattefrie, hvis gevinsten utgjør kr 10 000 eller mindre, se sktl. § 5-50 første ledd. Skattefritaket gjelder selv om skattyter mottar flere gevinster som hver har en verdi under kr 10 000 i året, men samlet verdi er over kr 10 000 i året. Er gevinsten over kr 10 000, er den skattepliktig i sin helhet, med mindre den er skattefri etter en av bestemmelsene som er nevnt over. Skatteplikten gjelder for eksempel gevinst i utenlandske lotterier, med mindre Kongen har gitt tillatelse til slike spill her i landet, se ovenfor om unntak for visse pengespill og lotterier i andre EØS-land. Hvis gevinstens pålydende overstiger kr 10 000, er hele gevinsten skattepliktig selv om gevinsten skal fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger kr 10 000. Skatter på nettkasinoer i Norge

For kapitalinntekt skal det per 1. januar 2019 betales skatt med en skattesats på 27%. Husk at det kun er overskuddet du skal skatte av. Eventuelle kostnader du har hatt for å få gevinsten kan du derfor fradragsføre i skattemeldingen. Har du spilt med en innsats på 1000 kroner for å vinne en gevinst på 15 000 kroner skal du kun betale skatt av overskuddet på 14 000 kroner. gevinst: 15 000 kroner – innsats: 1000 kroner = skattepliktig gevinst: 14 000 kroner Her er det en del gråsoner som skattemyndighetene enda ikke har tatt stilling til. Kan man f.eks. anse innsatsen for alle spinnene som ikke gav gevinst frem til man faktisk vant en stor skattepliktig gevinst som kostnader som man kan fradragsføre, eller er det kun innsatsen på det spinnet som førte til gevinsten som kan fradragsføres? Antakelig er svaret det siste.

Dersom du har vunnet en skattepliktig gevinst er det veldig viktig at du faktisk rapporterer inn inntekten din til skattemyndighetene. Dette gjør du i skattemeldingen (som tidligere het selvangivelsen). Mange spillere kan synes det er fristende å ikke rapportere inn gevinster fra casino, men dersom du unnlater å rapportere inn en skattepliktig casinogevinst og myndighetene oppdager dette, risikerer du både tilleggsskatt og straffeskatt. Du fyller inn skattepliktige casinogevinster i skattemeldingens post for andre inntekter (post 3.1.12). Dersom du har kostnader tilknyttet gevinsten som du kan fradragsføre gjør du dette i skattemeldingens post 3.3.7. Du trenger ikke å rapportere skattefrie gevinster på 10 000 kroner eller lavere i skattemeldingen.

Er det noen straff for å ikke betale denne skatten?

Selv om du ikke skulle være enig i skatt på casino eller skattereglene så lønner det seg alltid å oppgi beløpet du har vunnet i selvangivelsen. Det er verdt å spørre seg om det er nok penger på spill her til å velge frivillig å gjøre deg selv til en skatte-kriminell. Er du riktig uheldig kan du ende opp i en lovlig rettsak med skattemyndighetene, hvor du garanter ender opp med å tape mer penger i saksomkostninger enn hva det opprinnelige skattebeløpet var.

Konklusjon om skatt og spillautomater

Skatter på nettkasinoer i Norge
Velg nettcasino med forsiktighet! Gevinster fra enkelte spill sider vil komme til å bli beskattet i uoverskuelig framtid ennå. Dette gjelder spesielt for de spillselskaper som er basert utenfor EU. Om du har et håp om å kunne vinne skattefrie premier i framtiden, så anbefaler derfor at du velger å benytte deg av casinoer fra innenfor EU. Heldigvis for deg, så er Digibet et av disse casinoene.

Den teknologiske utviklingen er så stor når det kommer til casinospill, og andre former for pengespill, at monopolet til Norsk Tipping kan gå mot slitten. Norske spillere ønsker å spille hos de beste nettcasinoene de finner, som Digibet, på lik linje med spillere fra andre nasjoner. Hva er skatten på nettkasinoer i Norge? Digibet forklarer i detalj hva en spiller kan forvente. Registrer deg i dag og få siste informasjon.

Start nå
20221122.17